HIPOTERMIA

I think of her like a home.

Anonymous asked: Hej, świetny tumblr. Można Cię jakoś poznać?:v

Nie jasne :)